Önsöz

Trakya Üniversitesi, Kurumsal Kimlik Rehberi, üniversitenin kurumsal kimliğini yansıtan görsel unsurları belirli kurallara bağlayarak düzenlemek amacıyla hazırlanmıştır. Her fakülte, bölüm ve birim kendi görsel malzemesini bu kuralları gözeterek dilediği gibi oluşturabilecek ancak böylece ortaya çıkan sonuç, üniversitenin kimliği ile bütünleşebilecektir. Bu rehber, kurumun istenilen biçimde algılanması ve bu algının sürdürülebilmesi için uygun olan görsel içeriği açıklayarak bu görsel içeriğe belirli standartlar getirmektedir. Herkes tarafından rahatça anlaşılabilecek açık, tutarlı, dinamik ve güçlü bir kurum imajının benimsenmesi ve benimsetilmesi açısından bu rehberi kullanmak önemlidir. Bu rehberde yer alan grafik öğeleri http://kurumsalkimlik.trakya.edu.tr adresinden temin edilebilmektedir. Bu rehberde yer alan öğelerin kullanımıyla, üniversitenin imajı herkes tarafından korunarak ortak söz birliğinin verdiği güç kurumun kimliğine yansıtılmış olacaktır.
Bu içerik 03.09.2013 tarihinde yayınlandı ve toplam 2627 kez okundu.
Resim